Implicit Communications

Communicatie is de smeerolie voor veranderingen. Tijdens een reorganisatie, de implementatie van een programma voor Duurzame inzetbaarheid, onboarding of werk-naar-werk begeleiding. Communicatie is dé verbindende factor tussen de procesmatige aspecten en de menselijke maat. En daarmee bepalend voor het succes. Neem de mensen mee op reis vanaf de eerste fase van bewustwording. Een goede communicatieaanpak draagt bij aan de betrokkenheid en actiegerichtheid van de medewerkers. Wij zien HR en Communicatie als een onafscheidelijk duo in projecten en programma’s gericht op verandering. Gedrag, mindset en actiegerichtheid van medewerkers staan centraal in onze communicatieaanpak. Een verandering slaagt niet zomaar!

Wilt u van gedachten wisselen met onze HR communicatie specialisten?

Bel ons of stuur een e‑mail naar:
info@implicit.nu