Dimensie – Sociaal

Sociaal
Wat is je netwerk binnen en buiten de organisatie? Hoe gebruik je je netwerk? 3V’: vertrouwen, verbinden en vernieuwen. Vertrouwen is de smeerolie van relaties. Jezelf met anderen verbinden geeft energie. Geloof in jezelf; durf te vernieuwen.

LinkedInTwitterEmail